ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Rezervní měna

(Reserve currency)

Měna jedné země držená jinou zemí jako součást jejích měnových rezerv (např. dolar, jen, euro).

Další pojmy