Rezervní aktiva

(Reserve assets)

Krátkodobá nebo oběžná aktiva banky, která mohou být velmi rychle přeměněna (konvertována) na hotovost.

Další pojmy