ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Revolvingový (otáčející se) úvěr

(Revolving credit)

Viz Revolvingový (otáčející se) akreditiv.

Další pojmy