Revolvingový (otáčející se) úvěr

(Revolving credit)

Viz Revolvingový (otáčející se) akreditiv.

Další pojmy