Reverzní dohoda o zpětném odkupu

(Reverse repurchase agreement)

Nákup cenných papírů se současnou dohodou o jejich zpětném prodeji za stanovenou cenu v dohodnutém budoucím dni (resp. do tohoto dne).

Další pojmy