Revalvace (přehodnocení)

(Revaluation)

1. Proces přizpůsobení cenových pozic podle vývoje současných tržních cen a převod zisku a ztrát do rezerv. Obvykle se provádí alespoň jednou za měsíc. 2. Označuje rovněž zvýšení měnové parity nebo centrální sazby. Přehodnocení vyplývají z rozhodnutí patřičných zmocněných orgánů.

Další pojmy