Reprodukční náklady

(Replacement cost)

Náklady, za něž může být nakoupeno identické aktivum.

Další pojmy