ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Rekurz

(Recourse)

Zákonná možnost toho, kdo kupuje finančního aktiva, vymáhat plnění na původních věřitelích v případě, že selže současný dlužník.

Další pojmy