Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Rekurz

(Recourse)

Zákonná možnost toho, kdo kupuje finančního aktiva, vymáhat plnění na původních věřitelích v případě, že selže současný dlužník.

Další pojmy