E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Rekurz

(Recourse)

Zákonná možnost toho, kdo kupuje finančního aktiva, vymáhat plnění na původních věřitelích v případě, že selže současný dlužník.

Další pojmy