Rekapitalizace

(Recapitalization)

Změna v kapitálové struktuře podniku, např. náhrada dluhopisů akciemi.

Další pojmy