Reinvestiční míra

(Reinvestment rate)

Míra výnosovosti, při které mohou být peněžní toky z investice reinvestovány.

Další pojmy