E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Regresní analýza

(Regression analysis)

Statistická technika analyzující změny proměnných, které jsou závislé na jiných proměnných.

Další pojmy