Regresní analýza

(Regression analysis)

Statistická technika analyzující změny proměnných, které jsou závislé na jiných proměnných.

Další pojmy