Regresivní zdanění

(Regressive taxes)

Daně odebírající větší procento příjmů lidem s nižšími příjmy oproti lidem s vyššími příjmy.

Další pojmy