Registrační požadavky

(Listing requirements)

Podmínky, které musejí být splněny před tím, než je akcie zařazena do obchodování na burze.

Další pojmy