ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Registrační požadavky

(Listing requirements)

Podmínky, které musejí být splněny před tím, než je akcie zařazena do obchodování na burze.

Další pojmy