Refundování, náhrada

(Refunding)

Nahrazení existujícího dluhu novou emisí dluhu.

Další pojmy