Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Refundování, náhrada

(Refunding)

Nahrazení existujícího dluhu novou emisí dluhu.

Další pojmy