ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Refundování, náhrada

(Refunding)

Nahrazení existujícího dluhu novou emisí dluhu.

Další pojmy