ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Refinancování

(Refinancing)

1. V bankovnictví: prodloužení doby splatnosti nebo zvýšení hodnoty stávajícího dluhu, popř. obojí.2. U dluhopisů: umoření existujícího dluhu emisí nových cenných papírů s nižší úrokovou sazbou nebo delší splatností, popř. obojí.3. Financování finančních společností včetně bank, které pro své aktivní operace nemají dostatek zdrojů.

Další pojmy