Reálný zisk/ztráta

(Real gain/loss)

Zisk/ztráta upravený(á) o inflaci.

Další pojmy