Reálná úroková sazba

(Real interest rate)

Úroková sazba upravená o inflaci (rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace).

Další pojmy