E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Reálná aktiva

(Real assets)

Hmotná aktiva zahrnují: provozy a zařízení; nehmotná aktiva zahrnují: technické expertízy, obchodní známky a patenty.

Další pojmy