Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Ražebné

(Seigniorage)

Poplatek za přetváření zlatých a stříbrných ingotů do mincí, anebo rozdíl mezi nominální a výrobní hodnotou zlatých, stříbrných, měděných a nikelinových mincí.

Další pojmy