E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

 • Standardy
 • 22. 03. 2018
 • Autor: Česká bankovní asociace

Předpisy této smlouvy slouží k úpravě podmínek finančních transakcí v podobě měnových spotů, termínovaných měnových obchodů, měnových swapů, měnových opcí, úrokových swapů, úrokových opcí, dohod o budoucí úrokové sazbě (tzv. FRA) a repo obchodů (jednotlivě jako „Transakce“), které mezi sebou strany uzavírají a jsou předmětem Rámcové smlouvy.

Ustanovení uvedená v této smlouvě se vztahují na všechny Transakce, ledaže je strany pro určitou Transakci nebo určitý typ Transakcí výslovně omezí nebo jinak upraví.

Součástí souboru je:

 • Doplněk k úrokovým transakcím
 • Příloha pro derivátové transakce
 • Příloha o udržování finančního zajištění (variační marže - derivátové transakce)
 • Doplněk pro komoditní transakce
 • Příloha pro zápůjčky cenných papírů
 • Příloha pro repo obchody
 • Zástavní smlouva
 • Doplněk k devizovým transakcím
 • Zvláštní ustanovení Rámcové smlouvy
 • Obecná ustanovení Rámcové smlouvy
 • Doplněk pro emisní povolenky
 • Příloha o udržování finančního zajištění
 • Doplněk k opčním transakcím
 • Smlouva o zřízení zástavního práva a udržování finančního zajištění v podobě počáteční marže
 • Příloha o nahrazení referenčních hodnot

Archiv