Původní (zakládající) peníze

(Seed money)

První příspěvek rizikového kapitalisty k financování nového podnikání.

Další pojmy