Původní splatnost

(Original maturity)

Období mezi datem emise a datem splatnosti dluhopisu.

Další pojmy