Původní (historická) cena

(Original cost)

Veškeré náklady spojené se získáním aktiva.

Další pojmy