Původní emisní diskont

(Original issue discount)

Diskont z nominální hodnoty v době, kdy byl dluhopis nebo jiný dluhový instrument emitován.

Další pojmy