Půjčka splatná na požádání

(Demand loan)

Půjčka bez stanovené doby splatnosti, která může být kdykoli věřitelem svolána ke splacení podle jeho vůle. Banky obvykle stanovují úroky z těchto půjček ve fixních intervalech.

Další pojmy