Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

První datum svolání

(First call date)

První možné datum specifikované v prospektu emitenta, ve kterém se může uskutečnit volitelné odkoupení.

Další pojmy