Prvky, ovlivňující elementy

(Fundamentals)

Označuje podmínky, kterým podléhá nabídka a poptávka na trhu.

Další pojmy