ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Průměrný denní zůstatek

(Average daily balance)

Součet denních zůstatků na účtu za určité časové období dělený počtem dní v příslušném období.

Další pojmy