Průměrný denní zůstatek

(Average daily balance)

Součet denních zůstatků na účtu za určité časové období dělený počtem dní v příslušném období.

Další pojmy