ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Průměrné náklady kapitálu

(Average cost of capital)

Velikost částek vyplácených držitelům firemních obligací a akcionářům firmy vyjádřená jako procento firemního kapitálu. Průměrné náklady kapitálu lze vypočítat vydělením celkových nákladů kapitálu celkovou výší firemního kapitálu.

Další pojmy