Průměrné náklady kapitálu

(Average cost of capital)

Velikost částek vyplácených držitelům firemních obligací a akcionářům firmy vyjádřená jako procento firemního kapitálu. Průměrné náklady kapitálu lze vypočítat vydělením celkových nákladů kapitálu celkovou výší firemního kapitálu.

Další pojmy