Průměrné náklady

(Average cost)

Celkové náklady na produkci firmy za určité období dělené počtem jednotek výstupu.

Další pojmy