Průběžný konosament

(Through bill of lading)

Konosament vydaný ke krytí transportu dvěma a více po sobě jdoucími druhy přepravy.

Další pojmy