ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Provozní zisk

(Operating profit)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (náklady) podniku bez zahrnutí příjmů z mimořádných firemních aktivit a před příjmovými odpočty.

Další pojmy