Provozní zisk

(Operating profit)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (náklady) podniku bez zahrnutí příjmů z mimořádných firemních aktivit a před příjmovými odpočty.

Další pojmy