Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Provozní poměr

(Operating ratio)

Poměr provozních nákladů společnosti k jejím prodejům nebo výnosům.

Další pojmy