ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Provozní poměr

(Operating ratio)

Poměr provozních nákladů společnosti k jejím prodejům nebo výnosům.

Další pojmy