Protistrana

(Counter party)

Jednotlivec/instituce jako protistrana finanční transakce; druhá smluvní strana.

Další pojmy