Protiobchod

(Counter-trade)

Veškeré zahraničněobchodní transakce, které vyplývají z povinnosti vývozce převzít produkty od dovozce nebo jeho země jako kompenzaci za celou nebo část jeho exportu. Protiobchody jsou často používány při obchodování se zeměmi, které trpí nedostatkem zahraničních měn a/nebo úvěrové schopnosti. Protiobchodní transakce zahrnují barterové obchody, dohody o zpětné koupi a kompenzaci, protinákupy, vypořádací požadavky a výměny.

Další pojmy