Protekcionizmus

(Protectionism)

Ochrana domácího zboží a služeb před zahraniční konkurencí prostřednictvím celních a jiných bariér.

Další pojmy