ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Prostředí bez přítomnosti karty

(Card-Absent Environment)

Prostředí, ve kterém je transakce provedena za obou uvedených podmínek: - držitel karty není přítomen, - držitel karty není přítomen,      -  karta není přítomna. Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: transakce elektronického obchodování, písemné/telefonické objednávky, opakující se transakce, transakce telefonních služeb.

Další pojmy