Propadnutí majetku ve prospěch státu

(Escheat)

Proces, při němž jsou zdroje ležící na spícím (neaktivním) účtu po určité delší časové období převedeny ve prospěch státu.

Další pojmy