Pronajímatel

(Landlord)

Majitel majetku, který ho pronajímá nájemci.

Další pojmy