Proměnlivá sazba

(Variable rate)

Úroková sazba, která se v čase mění podle zvolené referenční hodnoty (benchmarku). Protiklad fixní (pevné) sazby.

Další pojmy