ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Proměnlivá sazba

(Variable rate)

Úroková sazba, která se v čase mění podle zvolené referenční hodnoty (benchmarku). Protiklad fixní (pevné) sazby.

Další pojmy