Projektové financování

(Project finance)

Specifické finanční zabezpečení vybraného projektu. Dlouhodobé financování infrastrukturních a průmyslových projektů založených na plánovaných peněžních tocích projektu.

Další pojmy