Projekt SONIA: Sněmovna návrh schválila

  • 04. 12. 2019

Poslanecká sněmovna dnes na své plenární schůzi schválila ve 3. čtení poslanecký návrh zákona, který umožní vznik a masivní využití elektronické bankovní identity známé též jako BankID, případně SONIA.

 

Na využívání bankovní identity pracují pod hlavičkou České bankovní asociace banky společně již více než rok, a to v rámci projektu s názvem SONIA. Poslanecký návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu podpořila Poslanecká sněmovna 175 hlasy ze 178 přítomných poslankyň a poslanců.

"Jakkoli legislativní proces není ještě zcela završen, již nyní lze říci, že byl učiněn zcela zásadní a přesvědčivý posun ke vzniku SONIA/BankID, která najde široké uplatnění jak pro efektivní a uživatelsky komfortní komunikaci mezi občany a státními a samosprávnými úřady, tak i v oblasti elektronické identifikace mezi občany a soukromými poskytovateli zboží a služeb na internetu. Česko tedy dnes zdárně vykročilo na cestu k doposud nevídané digitalizaci státní správy – vykročilo vstříc vlastním občanům," Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Návrh nyní míří do senátu. Pokud půjde legislativní proces i nadále hladce, budou moci občané využívat své přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví pro komunikaci se státem i soukromými firmami nejpozději v roce 2021.

 

Projekt SONIA

Cílem projektu SONIA je usnadnit občanům vyřizování svých záležitostí se soukromými společnostmi i úřady elektronicky. K tomu je potřeba prokázat elektronicky svoji identitu. V Česku zatím chybí univerzální „digitální“ doklad totožnosti pro komunikaci se státními úřady či soukromými společnostmi. Nejrozšířenějším nástrojem „digitálního“ ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví.

Díky Bankovní identitě se budou Češi moci prokazovat stejně jednoduše jako se přihlašují do svého elektronického bankovnictví. Z domova budou moci komunikovat se soukromými společnostmi i úřady, neboť se počítá s tím, že prostřednictvím své bankovní identity se připojí také do Portálu občana. Snadno, bezpečně a zdarma.

 

Více o bankovní identitě a jejím fungování na webu https://bankovni-identita.cz