Projekt na zelené louce

(Green field project)

Nový podnikatelský subjekt, který potřebuje kapitál. Nemá žádnou historii, žádná aktiva a z praktického hlediska je pouhou myšlenkou (plánem) zakladatelů subjektu.

Další pojmy