Prohlášení o standardních účetních postupech

(Statements of Standard Accounting Practice)

Výkazy, které pokrývají všechny hlavní oblasti týkající se přípravy účtů pro účely vykazování. Jejich účelem je napomoci konzistentnosti a srovnatelnosti informací vycházejících z různých účetních systémů. V současnosti jsou aktualizovány a znovu vydány jako Standardy finančního výkaznictví (anglický/irský pojem).

Další pojmy