Programové obchodování

(Program trading)

Obchody založené na signálech z počítačových programů. Jsou obvykle automaticky prováděny, vkládány do počítačového obchodního systému přímo z počítače obchodníka. Programové obchodování získává stále větší podíl na celkovém objemu denních obchodů.

Další pojmy