Program COVID III - metodická doporučení

Metodická doporučení MPO (dále jen Doporučení) jsou vydávána za účelem upřesnění některých ustanovení Smluv o portfoliovém ručení, které uzavírá Českomoravská záruční a rozvojová banky, a.s. (ČMZRB) s finančními institucemi podílejícími se na realizaci Programu COVID III (dále jen Zprostředkovatelé) uzavřených na základě zákona č. 228/ 2020 Sb. „o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2“ a dle „Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“, ve znění dodatků ze dne 3. dubna 2020 a 13. května 2020. 

Ustanovení Doporučení vždy podléhají shodě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou bankovní asociací (ČBA) a ČMZRB.

První z těchto doporučení vydalo MPO 5. června 2020 k upřesnění potupu ve věci "Zjišťování skutečného vlastníka podle § 4 zákona č. 228/2020 Sb."