Prodloužení akreditivu

(Extension of credit)

Prodloužení platnosti vystaveného akreditivu.

Další pojmy