Prodlení (zmeškání, nedodržení)

(Default)

Nedodržení podmínek při splácení dluhu.

Další pojmy