Prodejní skupina (sdružení, konsorcium)

(Selling group)

Sdružení investičních bankéřů, které se účastní distribuce nových emisí potenciálním investorům.

Další pojmy