Prodejní opční kontrakt

(Put option contract)

Opční kontrakt dávající držiteli právo prodat podléhající cenný papír za specifikovanou cenu během určitého období.

Další pojmy