Prodej s nejlepší snahou

(Best effort sale)

Metoda distribuce/upisování cenných papírů, při níž firmy obchodující s cennými papíry souhlasí s prodejem co největší části nabídky, přičemž vrací emitentovi neprodané podíly. Oproti tomu stojí garantované nebo fixní cenové prodeje, při nichž upisovatel souhlasí s prodejem určitého množství podílů. Firmy obchodující s cennými papíry drží jakékoli neprodané podíly na svůj účet, pokud je to nezbytné.

Další pojmy